טרנופול השומר הצעיר ב הדור השני 3

נושקה (חנה) אמרנט לבית מילגרום (1909-2002). כאן במדים המזכירים יותר תלבושת של ארגון "השומר" הצופי הציוני ולאו דוקא מדי השוה"צ. (ב 1915-16 התמזגו "השומר" ו"צעירי ציון" להקמת "השומר הצעיר"). ראו גם תעוד נפרד אודות נושקה וסיכום תולדות חיים קצר, שלה ושל טושק בעלה, שם.

error: Alert: Content selection is disabled!!