טרנופול השומר הצעיר ג הדור השלישי 8א

על גב התמונה בפולנית: וורוכטה, אוגוסט 1935.

מידע-נוסף2

טרנופול השומר הצעיר ג הדור השלישי 8

וורוכטה, אוגוסט 1935. וורוכטה הוא כפר נופש בהרי…

טרנופול השומר הצעיר ג הדור השלישי 8א

על גב התמונה בפולנית: וורוכטה, אוגוסט 1935.