טרנופול משפחת אדלרשטיין 7א

דף שני, ראו גם תרגום מיידיש להלן.

מידע-נוסף2

טרנופול משפחת אדלרשטיין 7

המכתב האחרון. שרה אדלרשטיין ובתה סבינה כותבות לבת/האחות…

טרנופול משפחת אדלרשטיין 7א

דף שני, ראו גם תרגום מיידיש להלן.

טרנופול משפחת אדלרשטיין 7ב

דואר רשום שנשלח מטרנופול ב 10 באפריל 1941…

טרנופול משפחת אדלרשטיין 7ג

המכתב הוחתם בניו יורק ביום 2 ביולי 1941,…

טרנופול משפחת אדלרשטיין 7ד

מכתב שרה אדלרשטיין לבתה, תרגום מיידיש: אני מבקשת…