יומנו של יוליוס פיירמן

אודות יומנו של יוליוס פיירמן

"יומן מסטניסלבוב (1941-1943)" נכתב ע"י המהנדס (בניין) יוליוס (שרוליק) פיירמן, דמות מכובדת בקהילתו, פעיל במפלגת "הציונים הכלליים" ואיש היודנרט בזמן הכיבוש הגרמני. עפ"י עדות בנו אריה/אויגן ל"יד ושם", פיירמן נולד בסטניסלבוב בשנת 1890 לאביו משה לייטנר ואמו סוסי/ריבה פיירמן. ככל הנראה שבשלב מתקדם בחייו החליט לאמץ את שם משפחתה של אמו דווקא. פיירמן היה נשוי לאידה לבית רוקח ואריה היה בנם היחיד. כאמור, בזמן הכיבוש הגרמני היה ביודנרט ועפ"י הידוע, הוצא להורג בבית הסוהר של הגסטפו בעיר ב 1944. במהלך שבתו בבית הסוהר כתב את היומן ובסופו של דבר הבריחו לידי בנאי פולני שעבד במקום. אידה, אשתו של פיירמן, נספתה עוד קודם לכן בגטו בעיר.

הבן אריה שמסר את העדות כאמור, ניצל בזמן המלחמה כשברח מזרחה לברית המועצות. לאחר המלחמה חזר לעיר ופגש באותו בנאי פולני שמסר לו את היומן.

היומן נכתב בפולנית ותרגום זה מהמקור לאנגלית נושא 24 עמודים.

error: Alert: Content selection is disabled!!