כפר ויתקין ההתחלה 1

תחילת 1931, על הגבעה עליה ניצב "הבית הגדול", ליד עץ החרוב (עומד עד היום) שמצפון "לבית הגדול" (ברקע). מחברי קבוצת 20 המתיישבים הראשונים, מימין: ראשון גרשון בית הלחמי, שני שלום גולדגארט שהצטרף לקבוצה אחרי ה 1 בדצמבר 1930, רביעי שמואל קוקסו, שמיני ישעיהו פורת, תשיעי דב גרשוני. יושבת, זהבה וינר, לימים אשתו של פורת.

מידע-נוסף2

כפר ויתקין ההתחלה 1

תחילת 1931, על הגבעה עליה ניצב "הבית הגדול",…

כפר ויתקין ההתחלה 1א

יומנו של ישעיהו (שייקה) פורת (פוירשטיין) אודות ימיה…