לאחר מלחמת השחרור (1953) קורס בצהל 1

קציני מילואים ביציאה לשטח בקורס מג"דים, או בשמו העדכני בתקופה הנדונה - "קורס מתקדם לקצינים שלב א". הקורס התחיל בבסיס ההדרכה מס' 2 בצריפין (סאראפנד) והסתיים בבסיס ההדרכה מס' 3 בגלילות (ג'ליל).