לאחר מלחמת השחרור (1954) מחבלים בדרך לאילת 5ב

ושבע רצון בתום הפעולה. ניתן לראות ששמו של דב הוטבע על מכסה המנוע של הרכב ....

מידע-נוסף2

לאחר מלחמת השחרור (1954) מחבלים בדרך לאילת 5

אחד הנהגים הקבועים על הקו לאילת היה דב…

לאחר מלחמת השחרור (1954) מחבלים בדרך לאילת 5א

דב בעת החלפת הגלגל.

לאחר מלחמת השחרור (1954) מחבלים בדרך לאילת 5ב

ושבע רצון בתום הפעולה. ניתן לראות ששמו של…
error: Alert: Content selection is disabled!!