לודביפול השומר הצעיר 3

10 במאי 1933, פרידה מזייבל סמולר העולה לא"י.
בשורה התחתונה: 2 משמאל מלכה חזן, 3 לייביש רבר. שורה מעל ומימין: ?, מוישה סמולר מקורץ, אברהם רבר אחיו של לייביש, זייבל סמולר, מאיר שולובצקי, אשר גורפינקל, בחורה ששם משפחתה דורפמן, משה פל. מעל: 2 מימין יונה קלינמן, 3 לייקה רבר אחותו של לייביש, 4 בריינדל ורנר.

מידע-נוסף2

לודביפול השומר הצעיר 3

10 במאי 1933, פרידה מזייבל סמולר העולה לא"י.…

לודביפול השומר הצעיר 3א

גב התמונה. "ווהלין, 10 במאי 1933, לזכר פרידת…
error: Alert: Content selection is disabled!!