לודביפול השומר הצעיר 6ב

מקרא המצולמים והערות

למטה ומשמאל:

יונה קלינמן, נצלה, לייקה רבר, אחותו של לייביש, נספתה, יצחק גנדלמן, ניצל בברה"מ, הגיע ארצה לאחר המלחמה, מירלה שינדל, היתה נשואה לגרשון רבר, אח של לייביש, היו בנתיב בריחה לוילנה אולם עקב קשיים חזרו לעיירה ונספו, משה פל, ניצל והגיע לניו יורק, רבקהל'ה גורפינקל (אשל) הגיעה ארצה לפני המלחמה, היתה חברת קבוץ גלאון ואח"כ בחולון. (רבקה היא אחותה של גיסיה גורפינקל שנספתה בעיירה. אח נוסף, יצחק, ניצל כשברח לברה"מ, עלה ארצה והתגורר אף הוא בחולון), מניה קלינמן, אחותה של יונה, נצלה.

שורה שניה:

חייקה פודיסוק, נספתה, שורה-מלכה גורפינקל, עלתה ארצה לפני המלחמה, חברת קבוץ רוחמה, ישראל פיינמן, ניצל, ויכנה כגן, נספתה, איציק קרימר המכונה איציק ד-ז'פקה (הצפרדע, בגלל ההליכה הצולעת שלו), נספה, ביילה שינדל, נספתה.

שורה שלישית:

רבקה אטשטיין, נצלה והגיעה ארצה לאחר המלחמה, מניה שולובצקי, נספתה, נחמק'ה כגן, נשאה בזמן השלטון הסובייטי לקרוב משפחה במזרח אוקראינה ומאז לא נודע דבר אודותיה, שמיל'ק שתדלן, נהרג בשרתו כחייל בצבא הפולני, רחל, אשתו של גדעון בלנקמן, חברת קבוץ רוחמה, גידל (גדעון) בלנקמן, עלה ארצה לפני המלחמה, חבר קבוץ רוחמה.

שורה עליונה משמאל לימין:

חיים כץ, ניצל והגיע לוויניפג קנדה, דוניה רבר, בת דודה של יונה, נספתה, עזרא שלייפר, נהרג בשרתו כחייל בצבא האדום, בוז'ה קופרבנד, נצלה והגיעה ארצה לאחר המלחמה, אבריימל (או גרשון) רבר, הראשון ניצל והיה חבר קבוץ נגבה, השני נספה. בריינדל ורנר, עלתה ארצה לפני המלחמה, מלה שינדל, חברתו של חיים כץ, נרצחה ביערות ע"י "בנדרובצים" יחד עם דבורה אטשטיין (אשתו של לייביש רבר) לאחר שכבר הצליחו לברוח מאקציית חיסול הגטו.

למעלה מימין בקצה:

סניה (ישראל) קרצ'ר, אחד משני בניו המפגרים של פסח (פסיה) קרצ'ר, שניהם וכן גם אמם נספו, פסח ובן שלישי (לובה) נצלו ועלו ארצה, התגוררו ברמת גן.

מידע-נוסף2

לודביפול השומר הצעיר 6

1936, "השומר הצעיר", קבוצת בוגרים. ראו מקרא המצולמים…

לודביפול השומר הצעיר 6א

גב התמונה.

לודביפול השומר הצעיר 6ב

מקרא המצולמים והערות למטה ומשמאל: יונה קלינמן, נצלה,…
error: Alert: Content selection is disabled!!