לודביפול יונה רבר ומשפחתה 1

בתקופה שטרם מלחמת העולם הראשונה, למעלה ומימין לשמאל: שיינדל פרבר, עברה לברזנה אחרי נישואיה ושם נספתה עם בעל וילד, שתי בנות נצלו ביערות. חנה בינדר, לימים אשתו של יצחק רבר, דודה של יונה, שורה (שם משפחתה לא זכור), עלתה ארצה. במרכז: התאומות ננה וליבה פיגל. למטה: רבקה גרודג' שהגרה לארגנטינה ושיבק'ה סנתר שהגרה לאמריקה.