לודביפול ילדי העיירה 3

על רקע בנין בית הספר "תרבות", גאוותה של העיירה, תלמידי ומורי ביה"ס, 27 ביולי 1933. התמונה מופיעה גם בספר הזיכרון לקהילת לודביפול, בעמ' 31.
אודות בית הספר מפי מי שבעצמה אחת התלמידות המצולמות, יונה רבר, ראו בנספח.

מידע-נוסף2

לודביפול ילדי העיירה 3

על רקע בנין בית הספר "תרבות", גאוותה של…

לודביפול ילדי העיירה 3א

מלודביפול למרחביה לטובה (לבית חזן) ואריה (גלעדי) ובנם…

לודביפול ילדי העיירה 3ב

על בית הספר "תרבות" מפי יונה רבר  …