לודביפול ילדי העיירה 4

תלמידי כיתה ד', 1933. המחנכת חסיה מוריק מימין, בעלה המנהל אריה מוריק, בן העיירה סרני, במרכז, והמורה לפולנית ז'ניה שנאפר, בת העיירה אוסטרוג, משמאל. המוריקים עלו ארצה, שנפר נספתה. התמונה מופיעה גם בספר הזיכרון לודביפול, בעמ' 39. ראו מקרא המצולמים והערות בנספח.

מידע-נוסף2

לודביפול ילדי העיירה 4

תלמידי כיתה ד', 1933. המחנכת חסיה מוריק מימין,…

לודביפול ילדי העיירה 4א

ילדי כתה ג' בביה"ס "תרבות", 1933   למעלה…
error: Alert: Content selection is disabled!!