לודביפול ילדי העיירה 5א

מקרא המצולמים

שורה עליונה ומימין:

מוטל אולבסקי, ניצל כשברח לרוסיה ועלה ארצה לאחר המלחמה, מאיר רויטבורד בן דוד של יונה, נספה, הבת של שפירו בעל חנות הבדים, נספתה, ומשמאל ילד לא מזוהה.

שורה שניה ומימין:

ראשונה ילדה לא מזוהה ואחריה גנסיה הבת של מאיר רבר, נספתה, רבקה פיינמן, אביה היה מוביל בעל עגלה, נספתה, הרביעית הייתה ילדה מבית היתומים ברובנה בשם פייגעל'ה אשר משפחה בעיירה אמצה אותה, נספתה, והקיצונית משמאל היא פריידל גולדמן, אחותה של פעסל גולדמן (איזלנד), נספתה.

שורה שלישית ומימין:

ילדה קטנה לא מזוהה בצד, אחריה פייגה בינדר, נספתה, מוטל'ה קלינמן אח של פסח, ניצל אף הוא ביערות ועלה ארצה אחרי המלחמה, מלכה קלינמן בת דודתם של השניים, נצלה עם כל משפחתה שברחה מזרחה, עלו ארצה לאחר המלחמה.

שורה תחתונה ומימין:

מרי, אחותה הצעירה של נעמי פרימק, לאביהן מוטל הייתה חנות מכולת ותבואה, שתיהן נספו, אחריה צביה שניידר, הייתה גם היא יתומה שאומצה ע"י דודתה בעיירה, ילדה יפה ומוכשרת. היו לה אחים בארץ בקבוץ מזרע והיא עלתה ארצה לפני המלחמה והצטרפה אליהם, ומשמאל, מלכה, נכדתו של רב העיירה עקיבא חזן, בת בתו הבכורה חנה ינטה שולמן, כולם נספו.

הערה

כל המידע נרשם מפי יונה רבר ותוך הצלבת נתונים עם ספר הזיכרון לקהילה ודפי העדות לנספים במאגר "יד ושם".

מידע-נוסף2

לודביפול ילדי העיירה 5

בבית הספר "תרבות", 1935, ראו מקרא המצולמים והערות…

לודביפול ילדי העיירה 5א

מקרא המצולמים שורה עליונה ומימין: מוטל אולבסקי, ניצל…