לודביפול מכתבי יואל טאובין 3

מלודביפול לתל אביב, 26 במרץ 1937.
הרוקח יואל טאובין לחברו מנחם שורצמן (שחורי).

מידע-נוסף2

לודביפול מכתבי יואל טאובין 3

מלודביפול לתל אביב, 26 במרץ 1937. הרוקח יואל…

לודביפול מכתבי יואל טאובין 3א

ראו גם תרגום המכתב מיידיש להלן.

לודביפול מכתבי יואל טאובין 3ב

תרגום מיידיש: לודביפול, 26 במרץ 1937 האדון הנכבד…