לודביפול מנחם שחורי בוילנה 11ב

דף שני.

מידע-נוסף2

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 11

צפורה גורודנסקה גננת בווילנה, 2 באוגוסט 1922. עפ"י…

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 11א

לוצק (מחוז ווהלין), 18 באפריל (1923). רבקה רובין,…

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 11ב

דף שני.

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 11ג

תמלול המכתב 18 באפריל – לוצק. שלום לך…
error: Alert: Content selection is disabled!!