לודביפול מנחם שחורי בוילנה 13ב

ומכתב נוסף בסמוך לקודמו, 6 ביוני 1919.
הפניה אל צפורה כ"טליק היקר" (בלשון זכר !) חוזרת על עצמה כמו במכתב הראשון כאן וקצת מפתיעה נימת החיזור של המורה כלפי תלמידתו (בעת כתיבת המכתב הראשון, היא בת 15, הוא בן 23) שבהם.

מידע-נוסף2

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 13

מכתב יצחק אלטרמן לצפורה, 23 במאי 1914. מייסד…

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 13א

מכתב נוסף של אלתרמן לתלמידתו, 23 במאי 1919.…

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 13ב

ומכתב נוסף בסמוך לקודמו, 6 ביוני 1919. הפניה…