לודביפול מנחם שחורי בוילנה 4א

הקדשות על גב התמונה (3 ברכות): "לרענו מנחם, לזכר בלותנו יחד בירושלים-דליטא, וילנה, 20 במאי 1922". הראשונה: הרעות ראשיתה נימים דקים ואחריתה שלשלת עבה וחזקה, שלא במהרה תנתק, רעך, אידל. השניה: דרכים עקלקלים מובילים למטרתנו - לנו הצבנו. לא נתעכב, נעלה וסוף סוף ננצח, פייול (= פייבל). השלישית: אותך, העדין והרך וטיב אישיותך, בהזכרי - שישאירו לי תמיד רישומים כבירים, יוס'ל.

מידע-נוסף2

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 4

20 במאי 1922. לפי מועד ותוכן דברי הזיכרון…

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 4א

הקדשות על גב התמונה (3 ברכות): "לרענו מנחם,…
error: Alert: Content selection is disabled!!