לודביפול מראות בעיירה 7

ליד הבאר ומתקן השאיבה הידני, ספטמבר 1930, מימין: חנה רויטבורד, בת דודתה של יונה, ליבה, אחות אמה של יונה, יונה. התמונה צולמה זמן קצר לאחר מות הוריה של יונה כשליבה חשה להגיע מארה"ב. במהלך הביקור הזה ליבה גם התחתנה (עם זיימה זיידמן). כמו יונה, גם חנה שרדה את השואה כפליטה בברה"מ.