לודביפול משפחת אוסטרובסקי 3

מאי-יוני 1945, ימים ספורים לאחר תום המלחמה, פנחס אוסטרובסקי פליט השב מברה"מ, ויעדו הראשון להתרשם במו עיניו ממה שנותר מלודביפול עיירת הולדתו. הבעתה הניכרת היטב על פניו אומרת הכל.
פנחס עם זאת לא נתן לתחושות הללו לשלוט בעולמו, בספטמבר אותה שנה הוא הגיע עם קבוצת הפליטים הראשונה למחנה העקורים פרנוולד בדרומה של גרמניה ופתח במסע של התפכחות ותקומה, הן במישור האישי והן בתרומה ארגונית עצומה לניצולים בכלל. (על כך ראו גם בתעוד "שארית הפליטה"). ביולי 1948 פנחס עלה עם משפחתו ארצה.

error: Alert: Content selection is disabled!!