לודביפול משפחת גולדמן 2

1931, מקום מנוחה לרגע על סלע בנהר הסלוצ' היפה.
הילדה בחזית מימין היא פריידל גולדמן ומאחוריה אחותה פעסל. פריידל ילידת 1926, נרצחה עם שאר בני העיירה, פעסל ילידת 1917, ברחה לרוסיה ועלתה ארצה לאחר המלחמה. הילדה בחזית במרכז היא חייק'ה ורנר והנער עם המשקפיים מאחוריה הוא לייביש חזן, שניהם נספו.

error: Alert: Content selection is disabled!!