לודביפול משפחת גולדמן 7

תרגום מרוסית - "אישור"

"לגולדמן, ויינשטיין, ובינסקי, בבריק, שינדל שגרו ועבדו בקולחוז בין התאריכים 5 בדצמבר 1941 עד 18 במאי 1942. אזור סברדלובסק". (יוסל'ה וסוניה) ויינשטיין ברחו מהעירה מזרחה עם בנם הקטן, (ברוכה) שינדל היא חברה של פעסל שברחה יחד איתה ברכב שהעמידו הרוסים לרשות הבורחים.