לודביפול משפחת חזן 12

1926.
חנה (ינטה) לבית חזן, בעלה מיכאל (מיכל) שולמן וילדיהם ישעיהו ומלכה על הכסאות. משמאל טובה ומלכה (עם הצמות) אחיותיה של חנה. טובה ומלכה, שתיהן חברות "השומר הצעיר" שעלו ארצה, הן הניצולות היחידות מהמשפחה.

מידע-נוסף2

לודביפול משפחת חזן 12

1926. חנה (ינטה) לבית חזן, בעלה מיכאל (מיכל)…

לודביפול משפחת חזן 12א

חותמת "פוטו גולוב" בעיירה על גב התמונה.