לודביפול משפחת חזן 34ג

תמונת חיה גיטל (טובה) חזן וחתימתה !

מידע-נוסף2

לודביפול משפחת חזן 34

פספורט פולני – חיה גיטל חזן. מימין: דף…

לודביפול משפחת חזן 34א

אישור הוויזה ביום 18 בנובמבר 1927. ידוע היטב…

לודביפול משפחת חזן 34ב

דף פרטים אישיים. משמאל: תאריך לידה: 29 בינואר…

לודביפול משפחת חזן 34ג

תמונת חיה גיטל (טובה) חזן וחתימתה !

לודביפול משפחת חזן 34ד

יציאה מפולין ! חותמת בעיירת הגבול שניאטין מיום…

לודביפול משפחת חזן 34ה

חותמות בריטיות. מימין: בקשה לקבלת ויזה לפלסטינה הוגשה…

לודביפול משפחת חזן 34ו

חותמות רומניות. ויזת הכניסה לרומניה משמאל וחותמת מעבר…
error: Alert: Content selection is disabled!!