לודביפול משפחת חזן 36א

הקדשת שרה חזן לאחותה, גיסה ואחיינה בא"י:
"לטובה ולאריה ולאיתנצ'יק, תשורה, משרה ח.".

מידע-נוסף2

לודביפול משפחת חזן 36

ובינתיים בעיירה …. 1931, נוער "השומר הצעיר" עם…

לודביפול משפחת חזן 36א

הקדשת שרה חזן לאחותה, גיסה ואחיינה בא"י: "לטובה…