לודביפול מש' טוכמן וקלינמן 2

משפחת קלינמן, 1927 בקרוב

במרכז ההורים (ילידי 1870 בקרוב) אברהם ואסתר. מימין הבן יהושע ואשתו רחל. משמאל הבן יענקל ואשתו גיטל, למעלה שני בנים נוספים משה וחיים. יהושע (כמו גם עמיתו יוסל'ה ויינשטיין) שסחרו בבשר עם הרוסים בתקופת הסיפוח, היו חייבים לברוח עם הכוחות הרוסים הנסוגים ביוני 41.