לודביפול מש' טוכמן וקלינמן 3

על גדות הסלוצ', 1930 בקרוב

ביקור מאמריקה של הזוג, קרובים של יונה קלינמן, (2 ו 3 משמאל), אחריהם שמילק שתדלן, יונה קלינמן ובריינדל ורנר. בריינדל ורנר נקשרה בקשרי אהבה עם קצין פולני שהוצב עם יחידתו בקסרקטין שבפאתי העיירה. היא חותנה נגד רצונה בנישואים פיקטיביים עם בחור מישראל ועלתה ארצה.

error: Alert: Content selection is disabled!!