לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 14א

כריכתו היפה של ספר זכרונות. הספרון הצנוע שחיה קיבלה בעיירת הולדתה לקראת עלייתה ארצה, מחזיק ברכת פרדה אחת מאת חברתה שרה חזן, בת רב העיירה. בספרון ברכות מזכרת רבות נוספות מהתקופה שלאחר עלייתה לא"י. הספרון חבוט השנים נמצא בעזבונה לאחר פטירתה באוגוסט 2017.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 14

לודביפול, י"ט סיון תרצ"ד הוא 2 ביוני 1934.…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 14א

כריכתו היפה של ספר זכרונות. הספרון הצנוע שחיה…
error: Alert: Content selection is disabled!!