לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 22

סבתי, שרה שורצמן לבית שתדלן, 1900-1942

בת בכורה להוריה הודייע והערשיק. התאלמנה ב 1930 ונשארה בבית הוריה כששני ילדיה שלמה וחיה עלו ארצה ב 1934 עם הורי בעלה המנוח, יוסף. לא הצליחה לעלות ארצה גם לאחר מכן ונספתה עם כל בני עירה בטבח של יום 26.8.1942.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 22

סבתי, שרה שורצמן לבית שתדלן, 1900-1942 בת בכורה…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 22א

גב התמונה עם חותמת הפוטו ברובנה תרגום מיידיש:…