לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 23א

אדר - 12.3.1936, משרה לילדיה בארץ

עפ"י התאריך, התמונה והברכות על גביה נשלחה לא"י לקראת יום הולדתה ה 12 של אמא. תרגום מיידיש: "לזיכרון נצח, לילדי היקרים שלוימהל'ה וחיהל'ה, אמכם האוהבת שרה". ראה גם חותמת הפוטו "עסקי צילום ב. כץ מהעיירה ברזנה" (שם התגוררה טויבה אחותה).

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 23

שרה שורצמן לבית שתדלן אמא מספרת כי בילדותה…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 23א

אדר – 12.3.1936, משרה לילדיה בארץ עפ"י התאריך,…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 23ב

אותה תמונה נשלחה 3 שבועות לאחר מכן (בפסח)…