לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 23ב

אותה תמונה נשלחה 3 שבועות לאחר מכן (בפסח)

אולי מתוך חשש שמי מהן לא תגיע לתעודתה, אותה תמונה וברכות אלה על גבה נשלחה לכתובת נוספת בארץ. "אני שולחת את הגלויה לילדי היקרים שלוימל'ה וחיהל'ה, שלכם היקרה אמא שרה שברצמן".

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 23

שרה שורצמן לבית שתדלן אמא מספרת כי בילדותה…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 23א

אדר – 12.3.1936, משרה לילדיה בארץ עפ"י התאריך,…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 23ב

אותה תמונה נשלחה 3 שבועות לאחר מכן (בפסח)…