לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 28א

15.9.1936

"כתיבה וחתימה טובה מאחלת אני לכם, לסבא וסבתא שלכם, לדודים ולדודות ולילדים היקרים שלי שלוימל'ה וחיהל'ה".

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 28

שנה לאחר מכן

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 28א

15.9.1936 "כתיבה וחתימה טובה מאחלת אני לכם, לסבא…