לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 31ב

תרגום מיידיש בכתב ידה של אמא

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 31

חותמת הדואר של רובנה, תאריך לא ברור בפרטי…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 31א

כתוב יידיש

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 31ב

תרגום מיידיש בכתב ידה של אמא
error: Alert: Content selection is disabled!!