לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 32א

כתוב רוסית, אולי המכתב האחרון טרם הסוף

ראה תרגום בנספח.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 32

המכתב היחידי הכתוב רוסית בפרטי השולח: האזור, מחוז…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 32א

כתוב רוסית, אולי המכתב האחרון טרם הסוף ראה…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 32ב

תרגום מרוסית   ילדים יקרים שלי. אני יכולה…