לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4ב

תמונה זהה, נתנה במקור כמזכרת לבני הזוג סגל

חיה בריינדל (אמי, לימים שינתה את שמה לאיה) שנודעה מרבית חייה כחיה או חיהל'ה, נקראה ע"ש סבתא רבא שלה - חיה - (אם סבה מרדכי זאב) וסבתא רבא שניה - בריינדל - (אם סבתה רבקה). שלמה אחיה של חיה (דודי) נקרא ע"ש סבא רבא שלו (אבי סבו מרדכי זאב) - פנחס שלמה.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4

יולי 1925, פרדה מבני הזוג סגל ערב עלותם…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4א

גב התמונה לאושק'ה ובעלה חיים מוטל, בעל בית…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4ב

תמונה זהה, נתנה במקור כמזכרת לבני הזוג סגל…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4ג

על גב התמונה מילות פרדה שרשם אבי סבי…