לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4

יולי 1925, פרדה מבני הזוג סגל ערב עלותם ארצה

עומדים מימין: רחל פולסקי לבית רזניק, חיים מוטל שליין ואשתו חנה (אושק'ה) לבית רזניק ובנם בידיה, ד"ר שרה סגל ובעלה יוסף המלמד. יושבים: שרה שורצמן לבית שתדלן ובתה חיה בידיה, רבקה שורצמן אשת מרדכי זאב, שלמה אח של חיה, רבקה רזניק אלמנת אהרן שו"ב ואחות מרדכי זאב.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4

יולי 1925, פרדה מבני הזוג סגל ערב עלותם…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4א

גב התמונה לאושק'ה ובעלה חיים מוטל, בעל בית…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4ב

תמונה זהה, נתנה במקור כמזכרת לבני הזוג סגל…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 4ג

על גב התמונה מילות פרדה שרשם אבי סבי…
error: Alert: Content selection is disabled!!