לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 5א

על ה"חמולה" הגדולה של ה"פטריארך" בנייה שתדלן (ה"בניוקעס" כפי שכונו), על ה"קארעצער גאס" (רחוב קורץ), הרחוב שהוביל לעיירת המחוז הגדולה, או רחוב קושצ'רנה (רחוב הכנסיה) כפי שגם נקרא היות שעבר ליד הכנסיה בעברה הנוצרי של לודביפול, מתוך מאמרו של אשר גורפינקל על הווי העיירה בחוברת זיכרון מ 1958. גורפינקל יליד 1910, עלה ארצה ב 1938 והצטרף לקבוץ נגבה, נפטר 1994.
עוד אודות ה"חמולה" הענקית, על עשרות בניה ובנותיה שנספו בשואה ועל הבודדים ששרדו, ראו בנספח.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 5

משפחת הרשיק (הערשל) והודייע (הדסה) שתדלן, 1931. הוא…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 5א

על ה"חמולה" הגדולה של ה"פטריארך" בנייה שתדלן (ה"בניוקעס"…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 5ב

חמולת שתדלן, ה"הבניוקעס" כפי שכונתה (ע"ש אבי השושלת…