לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 8

כתב ויתור

נחתם ביום "שבעה ועשרים יום לירח טבת דשנת תרצב" שהוא 6.1.1932. מסמך משפטי שנחתם לאחר מות בעלה, יוסף שורצמן, ובו מודיעה שרה שורצמן לבית שתדלן לחתנה מרדכי זאב כי אין לה כל דרישות כספיות או אחרות ממנו. ("נתפרעתי את כל המגיע לי").

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 8

כתב ויתור נחתם ביום "שבעה ועשרים יום לירח…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 8א

לאחר שמחלת השחפת הכריעה לבסוף את אביה (ב…