לודביפול מש' שורצמן 1ג

עוד על מש' גורפינקל, ילדי זיידל המלמד

שני אחיו של שלמה גורפינקל הצעירים ממנו, נתן (נטע לייב) גור ואשר גורפינקל ואחותם שורה-מלכה (שרה ברעם), הצעירה מכולם, עלו ארצה לפני המלחמה. נתן לקבוץ יגור, אשר לקבוץ נגבה ושורה-מלכה לקבוץ רוחמה. אחות, ריזל (גלס) נספתה עם משפחתה, אחות, שינדל, נספתה עם האב האלמן.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 1

ר' משה מרדכי טברסקי ממאקארוב לר' פנחס שלמה.…

לודביפול מש' שורצמן 1א

פענוח הטקסט ומשמעו בעזהי"ת [= בעזרת ה' יתברך]…

לודביפול מש' שורצמן 1ב

מתוך ספר הזיכרון לקהילת לודביפול יצא לאור בתל…

לודביפול מש' שורצמן 1ג

עוד על מש' גורפינקל, ילדי זיידל המלמד שני…
error: Alert: Content selection is disabled!!