לודביפול מש' שורצמן 10א

התמונה הופיעה גם בחוברת הזיכרון (בשלבי ההכנה להוצאתו לאור של ספר הזיכרון) לעיירה, וראו תרגום הטקסט מיידיש בנספח להלן.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 10

1925, תמונה נדירה של "המשרתים הקודש" בעיירה. יושבים…

לודביפול מש' שורצמן 10א

התמונה הופיעה גם בחוברת הזיכרון (בשלבי ההכנה להוצאתו…

לודביפול מש' שורצמן 10ב

דף שני.

לודביפול מש' שורצמן 10ג

מוטל פנחס-שלמה'ס – קווים לדמותו מאת יהודה רבר…
מידע-נוסף2