לודביפול מש' שורצמן 102ב

תרגום מיידיש:

בענה'ש, יום ב', י"א ימים בעומר תרפ"ט, סעלישט

בנינו היקרים מנחם וצפורה, יהודה וזוסיה, החיים והשלום יעזר ד' לשמוע כל טוב

אנחנו מאד מצטערים שאיננו יודעים אודותיכם והמתרחש אצלכם ! מצפורה חיכינו הרבה זמן ולא שמענו מאומה. כבר כתבנו לה פעמיים וטרם קיבלנו כל מענה. תארו לעצמכם, אמא וכולנו – מה עובר עלינו בימים אלה. בגלל אי הידיעה אנו מחכים מידי יום ומצפים בכליון עיניים, אולי יגיע איזה אות חיים מכם. אנו מודאגים ומוטרדים. בשבילנו מצב זה לא מובן יקרים שלנו. חוסו עלינו מדאגותינו אליכם וכתבו מיד. מה קורה עם צפורה והילד אורי ? אנו בדאגה מתמדת ! ממרחקים הרבה יותר קשה לנסות לחשוב ולהבין מה קורה!

מרדכי זאב

אני דורש בשלום כולכם מקוה ומברך לטוב !

יוסף

הערות: הגלויה נכתבה ב 6 במאי 1929, בדיוק חודש ימים לאחר מותו של הילד, והידיעה טרם הגיעה לסבו וסבתו. כפי שניתן ללמוד ממכלול ההתכתבות, אבי הילד לא אזר כוחות לבשר להוריו את הרע מכל במשך ימים ארוכים. "סעלישט" הוא שמה היהודי של העיירה לודביפול.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 102

לודביפול מש' שורצמן 102א

יום ב', י"א ימים בעומר תרפ"ט הוא 6…

לודביפול מש' שורצמן 102ב

תרגום מיידיש: בענה'ש, יום ב', י"א ימים בעומר…
error: Alert: Content selection is disabled!!