לודביפול מש' שורצמן 103א

ראו תרגום המכתב והערות להלן.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 103

ראש חודש אייר תרפ"ט הוא 11 במאי 1929.…

לודביפול מש' שורצמן 103א

ראו תרגום המכתב והערות להלן.

לודביפול מש' שורצמן 103ב

תרגום מיידיש: מכתב מרדכי זאב בעה"ש רח' (ראש…