לודביפול מש' שורצמן 108ב

מכתבה של רבקה בהמשך למכתבו של בעלה.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 108

יום ג' כ"א מנחם אב תרפ"ט הוא 27…

לודביפול מש' שורצמן 108א

לודביפול מש' שורצמן 108ב

מכתבה של רבקה בהמשך למכתבו של בעלה.

לודביפול מש' שורצמן 108ג

לודביפול מש' שורצמן 108ד

תרגום מיידיש, מכתב מרדכי זאב: כמקובל לעיתים, המכתב…