לודביפול מש' שורצמן 13ג

דף רביעי.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 13

כ"ט טבת תרפ"ה הוא 25 בינואר 1925. מכתב…

לודביפול מש' שורצמן 13א

דף שני.

לודביפול מש' שורצמן 13ב

דף שלישי.

לודביפול מש' שורצמן 13ג

דף רביעי.

לודביפול מש' שורצמן 13ד

תרגום מיידיש בעה"ש, יום כ"ט טבת תרפ"ה, סעלישט…