לודביפול מש' שורצמן 15א

על גב הכרטיס כותבים ההורים בעברית וביידיש.
ראו תמלול הברכה העברית ותרגום הברכה מיידיש בנספח.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 15

וכרטיס ברכה נוסף באותה שנה …. שולחים ההורים…

לודביפול מש' שורצמן 15א

על גב הכרטיס כותבים ההורים בעברית וביידיש. ראו…

לודביפול מש' שורצמן 15ב

כותב האב ר' מרדכי זאב בעברית: לכ' בני…