לודביפול מש' שורצמן 18

משאירים את הגולה מאחור ! יום י' לחדש סיון תרצ"ד הוא 24 במאי 1934, אך ימים לפני עלייתו ארצה עם אשתו, נכדו ונכדתו, כתב המלצה לר' מרדכי זאב בדבר מומחיותו ונסיונו כשוחט ובודק "זה יותר משלושים שנה". הכותב, הרב אהרן באראז, רב בעיירה הגדולה ברזנה הסמוכה ללודביפול. הרב באראז נספה בשואה.

error: Alert: Content selection is disabled!!