לודביפול מש' שורצמן 2

הנמען,ר' מרדכי מרקיל מסלישט

במרכזם של שני המכתבים שבכותר זה והשלישי שבכותר הבא, קובלנת ר' פנחס שלמה על פגיעה של אנשים מבית הכנסת של החייטים בזכויות שבחזקה - דמי ה-רח"ש (רב, חזן, שמש) שלו. דמי ה-רח"ש שימשו למעשה תקצוב של הקהילה את המשרתים בה בקודש.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 2

הנמען,ר' מרדכי מרקיל מסלישט במרכזם של שני המכתבים…

לודביפול מש' שורצמן 2א

   

לודביפול מש' שורצמן 2ב

לודביפול מש' שורצמן 2ג

לודביפול מש' שורצמן 2ד

אודות רבי יצחק-שלמה יואל (שרמן) שחותמתו מטה ראו…

לודביפול מש' שורצמן 2ה

תמלול המכתב (הראשון) מאת רבי משה שמואל מזוויעהל…

לודביפול מש' שורצמן 2ו

תמלול המכתב (השני) מאת רבי יצחק שלמה יואל…
error: Alert: Content selection is disabled!!