לודביפול מש' שורצמן 204א

הכתובים והתמונות המובאים להלן:

הינם מתוך ספר הזיכרון שכתב ישראל רובין לנספי השואה והנוגעים לענף המשפחתי - "שמושקיס" - של אשתו רבקה. השם (המוזר למדי, יש לומר) שמושקיס הוא ככל הנראה וריאציה על השם "שאמעס" = שמש בית הכנסת.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 204

אהרן מייזר, אביהם של אריה ורוזה יליד 1890…

לודביפול מש' שורצמן 204א

הכתובים והתמונות המובאים להלן: הינם מתוך ספר הזיכרון…