לודביפול מש' שורצמן 204

אהרן מייזר, אביהם של אריה ורוזה

יליד 1890 בקרוב, בעלה של רחל לבית שיינמן. הוא ואשתו וכן גם בנם הבכור גדליה נספו בשואה. בנם אריה (לימים מזור) עלה ארצה טרם השואה, בתם רוזה ניצולת שואה הגיעה ארצה אחרי המלחמה. ראו גם נספח קורות חיים.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 204

אהרן מייזר, אביהם של אריה ורוזה יליד 1890…

לודביפול מש' שורצמן 204א

הכתובים והתמונות המובאים להלן: הינם מתוך ספר הזיכרון…