לודביפול מש' שורצמן 21א

תמלול הטקסט

ב"ה אור ליום ד' "ואל אביך ויעזרך ואל שדי יברכך ברכת שמים ממעל וכו" (= מתוך פרשת "ויחי").

כל טוב לכ' ידידי הנכבד הנעלה והמוצלח ובעל בשו"ט (= בשורות טובות) מוה"ר (= מורנו הרב) מרדכי שברצמן נ"י (= נרו יאיר) עם ב"ב נ"י (= בני ביתו נרם יאיר).

לעונג אין קץ היו לנו מכתבו המבשר לנו הבשורה הטובה שכבר יושב בארצנו הקדושה תוד"מ (= תבנה ותגדל במהרה אמן) ובו תש' (= תשרה) החופש אתכם כן אבקשו גם על ה(??) וביתו להודיע גם שלומכם הטוב ומכל אשר אתכם לטוב, הכל בפרוטרוט, וזה תחשבו לעשות על להבא אפשר תשיגו איזה מקום פרנסה להיות שו"ב (= שוחט ובודק). המעות הגיעו לכ' אשתדל אי"ה (= אם ירצה ה') בהזמן היותר מוקדם לשלח לכ' לו היותך בקו הבריאות בודאי כבר שלחתם לו החוב אבל (??) מאי-בריאותך עכב זאת אך עתה אי"ה אשתדל למהר לשלוח לו ואת כ' הסליחה. כאשר כ' כותב כי גר ברחוב דיזנגוף וברחוב הזאת ישנו הבית-כנסת שלנו, אבקשו להתפלל בשם כי שם מלא אנשים כרצונו השי"ת (= השם יתברך) (??) לבשר ולהתבשר רק בשורות טוב וכל טוב כחפץ ידיכם.

הלב מברככם בכל הברכות ממקור הברכות ובכל טוב שבלב גם עליך, משה בהה"צ הר"ר ישראל זצ"ל.

הערות

כותב המכתב שחתימתו מטה הוא משה בן הרב הצדיק, הרב רבי ישראל זכר צדיק לברכה, הוא משה בן "הינוקא" רבי ישראל, אדמו"ר חסידי סטולין. לאחר פטירת אביו הנודע, בראש השנה תרפ"ב, כיהן רבי משה כאדמו"ר בסטולין תחתיו.

אנו אכן יודעים, גם מאזכורים נוספים, כי ר' מרדכי זאב שברצמן (שורצמן) נמנה על חסידי סטולין ועל הקשר האמיץ שלו עם האדמו"ר אנו למדים ממכתב זה. כפי שניתן גם ללמוד בכותר הבא להלן, הרבי מסטולין אף ביקר את חסידיו בלודביפול.

למרבה העניין, מוקדם יותר באותה שנה (1934) בה כותב האדמו"ר את מכתבו זה לרעו שאך עלה ארצה, ביקר רבי משה עצמו בארץ ישראל ואף בתל אביב ביקר. זו מן הסתם הסיבה כי הוא בקי ומציין במכתבו את "הבית כנסת שלנו ברחוב דיזנגוף" בו מתפללים חסידיו.

רבי משה, האדמו"ר מסטולין, נספה בשואה.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 21

ברכות הרבי מסטולין לאחר עליית המשפחה לא"י. מועד…

לודביפול מש' שורצמן 21א

תמלול הטקסט ב"ה אור ליום ד' "ואל אביך…
error: Alert: Content selection is disabled!!