לודביפול מש' שורצמן 22ג

חציו התחתון של העמוד השני.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 22

26 באפריל 1935, מהעיירה לארץ ישראל. בן לודביפול…

לודביפול מש' שורצמן 22א

חציו התחתון של העמוד הראשון.

לודביפול מש' שורצמן 22ב

עמוד מס' 2, מעברו השני של הדף.

לודביפול מש' שורצמן 22ג

חציו התחתון של העמוד השני.

לודביפול מש' שורצמן 22ד

תרגום מיידיש 26 באפריל 1935, כבוד ידידי הנכבד…